-ופשית-2.jpg

בחירה חופשית

'ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים..'.

אני רוצה
גם!