-שבת-3.png

הדלקת נרות שבת

גודל ומעלת שעת הדלקת הנרות עבור האישה היבודית