-גמרא.png

התנסות בלימוד דף גמרא

שנים שהיו מהלכין בדרך'