מרוץ הלפיד

הרצאה מעורררת מחשבה בנושא אופן העברת המסורת העם ישראל.

Paste the pdf file link from setting widget.