-ביהדות.jpg

מתארגנים נכון-שומרים נכון

חשיבות ההכנה לשבת בטרם עת, ובכך שמירת השבת תאה בטוחה ונכונה יותר.