-רות.jpg

סקירה מתומצתת של מגילת רות

מגילת רות נקראת בבתי הכנסת, בבוקר חג השבועות. להלן הסבר המגילה פרק אחר פרק.