מפגש פתיחה מכינת נשרים קלו

נושא האירוע 'בחירה חופשית'