מפגש סיום לתכנית השנתית במכינת בית ישראל

צעירים חרדים משכונת גילה בירושלים וחניכי מכינה קד"צ בית ישראל במפגש לסיום תכנית שנתית מדהימה,חשמל באוויר!

אני רוצה
גם!