תוצאות ראשוניות למשוב חניכי המכינות תש”פ

שאלון עומק לניתוח שביעות רצון מהתכנית והבנת נקודות לשימור ולשיפור, נשלח ומולא ע"י מאות חניכי מכינות שהיו שותפינו בשנה"ל תש"פ. הצצה קטנה לתוצאות. באיזו מידה תמליצ/י למכינה על התוכנית לשנה הבאה?