תרועה של יחד

התמונה ששלחו לנו אור וחיים מחגי תשרי, היא תרועה של גאולה. הם מצאו מה קושר ביניהם: מורשת משותפת ושורשים עמוקים. אור הוא צעיר שלא מזמן התגייס, חיים עורך ספרות תורנית כבר 30 שנה, אור בוגר חינוך ממלכתי ואורח חייו חילוני, חיים בוגר ישיבות וכוללים וחרדי אדוק. אבל השופר שייך לשניהם ויקר לשניהם. הם נפגשו יחד כדי למשש אותו ולהתאמן על תקיעות. כי תשרי. כי אנחנו יהודים.