אסתי

טלפון: 78
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? fgdf
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
שם הפרטנר שלי בקשר יהודי: gf
אנחנו בקשר כבר: מס’ שבועות
אופי הקשר בינינו: חם וחברי
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: ענה על ציפיותי
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? fgdf
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? fgdf
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? fgdf