חגית

טלפון: 0513669988
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
תדירות הקשר: פעם פעמיים בחודש
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: מרוצה
האם את מקבלת מענה לציפיותיך מהקשר? בהחלט
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? בטח.
כמה מילים על התרומה של הקשר לחייך: נולדתי מחדש
האם היית רוצה לקבל עזרה בתחומים יהודיים נוספים? כמובן, הבול
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? בטח.
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? בטח.
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? בטח.