חגית

טלפון: 08645525352
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
שם החברותא: ציפי
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? כן
כמה מפגשים/ שיחות היו לכם? 12
כמה מילים על שיחת ההיכרות ביניכם: אחד הדברים
כמה מילים על החברותא שהיכרת: אין כמוה בעולם
כמה מילים על הנכונות והזמינות שלה לקשר: נפילה
האם התחלתם ללמוד? אם כן מה?כן. זוהר
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?לא
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? לא
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null