נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
תדירות הקשר: לפחות אחת לשבוע
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: מרוצה מאד
האם את מקבלת מענה לציפיותיך מהקשר? בהחלט
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? לח
כמה מילים על התרומה של הקשר לחייך: נולדתי מחדש
האם היית רוצה לקבל עזרה בתחומים יהודיים נוספים? כמובן, הבול
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? לח
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? לח
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? לח