ךח

טלפון: םו
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? םועטכע
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
שם הפרטנר שלי בקשר יהודי: ךוח
אנחנו בקשר כבר: מס’ שבועות
אופי הקשר בינינו: חם וחברי
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: גבוהה מאד
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? םועטכע
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? םועטכע
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? םועטכע