פוסט חדש

טלפון: 78
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
שם החברותא: חע
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? לא
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
כמה ובאילו אמצעים ניסית ליצור קשר? חעח
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null