רות

טלפון: 987654321
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? כן
איך זורם ביניכם הקשר? יי
לומדים משהו מסוים? חיחי
בקשות/ הערות / מחמאות: חי
אופיו של קשר החברותא: לימודי בעיקר
תדירות הקשר: פעם פעמיים בחודש
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: מרוצה
האם את מקבלת מענה לציפיותיך מהקשר? בהחלט
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? כן. חובות הלבבות
כמה מילים על התרומה של הקשר לחייך: נולדתי מחדש
האם היית רוצה לקבל עזרה בתחומים יהודיים נוספים? כל מה שאפשר
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: לימודי בעיקר
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? כן. חובות הלבבות
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? כן. חובות הלבבות
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? כן. חובות הלבבות