3636

טלפון: 3636
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
תדירות הקשר: לפחות אחת לשבוע
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: מרוצה מאד
האם את מקבלת מענה לציפיותיך מהקשר? 3636
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את מרוצה מהלימוד? 3636
כמה מילים על התרומה של הקשר לחייך: 6363
האם היית רוצה לקבל עזרה בתחומים יהודיים נוספים? 36336
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: חם וקרוב
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? 3636
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? 3636
האם אתם לומדים יחד? מה לומדים? האם את/ה מרוצה מהלימוד? 3636