5

טלפון: 5
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? לא
האם ניס/תה ליצור איתך קשר? 5
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null