8

טלפון: 2
נוצר קשר ראשוני עם החבר/ה ללימוד? כן
איך זורם ביניכם הקשר? 3333
לומדים משהו מסוים? 15
בקשות/ הערות / מחמאות: 2825
אופיו של קשר החברותא: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתאמת החבר/ה ללימוד: null
נוצר קשר ראשוני עם החברותא? null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי?null
אופיו של קשר החברותא: null
האם יש לך צורך בהתייעצות עם רכזת קשר יהודי? null
אנחנו בקשר כבר: null
אופי הקשר בינינו: null
מידת שביעות הרצון שלך מהתוכנית: null