וידאו
טקסט
שמע
-1
2-1
תפילה
-ישראל-1
-ביהדות-1
-ופשית-2
בחירה חופשית
'ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים..'.
-גמרא