וידאו
טקסט
שמע
-3.jpg2_-3
ספר התודעה
ספר התודעה - שפע של חומר תורני אותנטי על כל מעגל השנה. קישור לקובץ הספר מתוך אתר "היברו בוקס"
-שבעל-פה
תורה שבעל פה
מהות והשתלשלות התורה שבע"פ
95eb1787af4c19856ae02927f8ae9e50
התמודדות עם סבל
מאמר על משמעות הייסורים והנסיונות
936471ee2e4c4d814883a9d50068fff0
בניית הביטחון בה'
מאמר על ביטחון והדרך להגיע אליו
-החיים
משמעות החיים
פתיחה לספרו של הרב שמשון פינקוס זצ"ל "תפארת תור". הסבר על משמעות החיים עפ"י היהדות.