להיות חברותא – הדרכה מעשית/ חלק א’

נקודות מוצא בקירוב, גב' טלי סגל

Paste the pdf file link from setting widget.