להיות חברותא – הדרכה מעשית/ חלק ג’

הכוונה לבניית קשר חברותא מועיל, גב' טלי סגל

Paste the pdf file link from setting widget.