עקרונות בקירוב

גב' יעל זהבי בהרצאה פרקטית למתנדבות קשר יהודי

Paste the pdf file link from setting widget.