כחה העצום של התמסרות

הרב חנוך דרורי בכנס למתנדבות קשר יהודי

Paste the pdf file link from setting widget.