שבת אחרונה של השנה- הדרכה

הדרכה למתנדבת איך "למכור" את ההצעה לשמור את השבת האחרונה של השנה, ואיך להדריך לקראתה מי שנענתה להצעה